TV-inspeksjon av rør

Kolstad Vann og Avløp er spesialisert innen Tv-inspeksjon. Vi startet med rørinspeksjon i 1983 og har således lang erfaring innen dette området.

Vi benytter stake -/skyvekamer og selvgående kameraer avhengig av størrelse på rørene. Kamerahodene er sving -og dreiebare og kan således se inn i grenrør 45 grader bakover. Utstyret har innebygget fallmåling slik at kurve på rørledningens fall kan skrives ut. Deformasjonsmåling av plastrør gjøres i forbindelse med innvendig inspeksjon ved trekking av tralle eller ved direkte måling av avvik i millimeter.

Rapportering skjer i henhold til RIN-norm. Rapporten leveres på minnepenn. Benytter WINCAN

Page Title
Kontakt

Kolstad Vann og Avløp
2265 Namnå
Telefon 90 18 47 46
Telefon 62 94 44 80
arne@kolstad-va.no