Vi er en solid leverandør innen vann og avløpsarbeid.

Vi utfører tjenester innen desinfisering av rør og basseng,, rensing av drikkevanns brønner og borehull, trasesøk, tining av vann og avløp, høytrykkspyling, rørinspeksjon, tømming av sandfang og tømming av septik.

Vi har også kunnskap innen drenering av grunnvann og overvann rundt bygninger. Kolstad vann og Avløp har solid erfaring og god økonomi.

Page Title
Kontakt

Kolstad Vann og Avløp
2265 Namnå
Telefon 90 18 47 46
Telefon 62 94 44 80
arne@kolstad-va.no