Tømming av sandfang

Formålet med tømming av sandfang er å fjerne sand, grus og jord fra rørsystemene, dette for å hindre tetninger og forurensning. Dette gjøres med våre moderne kombibiler som både spyler og suger. Vi utfører tømming av renner, kummer, gatesluk og overvannskummer. Arbeidet utføres effektivt med meget godt resultat.

Bilde
Kontakt

Kolstad Vann og Avløp
2265 Namnå
Telefon 90 18 47 46
Telefon 62 94 44 80
arne@kolstad-va.no