Rensing av drikkevannsbrønner og borehull

Spyling av drikkevannskilder med oppsuging gjøres for fjerning av urenheter og bedre vanntilførsel. Skulle drikkevannskilden være forurenset, fortas desinfisering ved å tilsette klor i spylevannet.

Vi utfører også rensing av rørledningsnett mellom vannkilde og forbruker med høytrykkspyling eller renseanlegg. desinfisering kan også gjøres her.

Bilde
Kontakt

Kolstad Vann og Avløp
2265 Namnå
Telefon 90 18 47 46
Telefon 62 94 44 80
arne@kolstad-va.no