Desinfisering av rør

Drikkevannsforskriften krever at vannverkseier driver systematisk internkontroll for å sikre at levert drikkevann tilfredsstiller satt krav. Vi utfører desinfeksjon ved å dosere en gitt mengde desifeksjonsmiddel med aktiv klorkonsentrasjon i rørledningen. Som desinfeksjonsmiddel brukes vanligvis Natriumhypokloritt. Etter en kontakttid på minimum 24 timer, dekloreres vannet i rørledningen med Natriumthiosulfat.

Ved desinfeksjon følges VA/Miljøblad 39

Rapport ved vannanalyse leveres som dokumentasjon for utført arbeide

Kontakt

Kolstad Vann og Avløp
2265 Namnå
Telefon 90 18 47 46
Telefon 62 94 44 80
arne@kolstad-va.no